Lidmaatschap

Contactgegevens

 

Algemene info

 

Voor algemene info kunt u ons mailen: info@gvfdo.nl

 

 

Financiën/ledenadministratie

 

Ons rekeningnummer is NL65INGB0004665520 tnv gymnastiekvereniging FDO

 

Voor vragen en opmerkingen over uw contributie, adreswijzigingen en opzeggingen kunt u contact met ons opnemen per mail info@gvfdo.nl of post. Vermeldt u duidelijk uw gegevens, zodat wij in onze administratie kunnen terugvinden om wie het gaat. Wij reageren vrijwel altijd binnen een week, alleen in vakantieperiodes kan het wat langer duren, voor u een reactie krijgt op uw mail.

 

Secretariaat FDO

p/a Hamontstraat 18

1066 NA Amsterdam

Lid worden

PROEFLES

U kunt eerst naar de training komen voor een gratis proefles, tenzij er sprake is van een wachtlijst, zie onder. Het is prettig als u aan het begin van de les even bij de train(st)er meldt dat u voor een proefles bent gekomen.

Voor de volgende lessen moet u zich eerst aanmelden voor een proefles:

Turnlessen voor meisjes in Amsterdam Zuidoost woensdag en zaterdag.

Turnlessen voor meisjes in Amsterdam West woensdag, vijdag en zaterdag.

Ouder- en peutergym (2-4 jaar) en kleutergym (4-6 jaar) op zaterdag in Amsterdam West.

Aanmelden voor een proefles kan door een mail te sturen naar info@gvfdo.nl. U kunt alleen voor een proefles komen nadat u zich aangemeld heeft en uitgenodigd wordt.

 

Omdat onze trainer vanwege zijn werk soms gedwongen is het jongensturnen op woensdag te verplaatsen, is het handig als u hierbij van te voren even mailt naar fdoturnen@hccnet.nl dat u voor een proefles komt, dan krijgt u bericht als de les verzet is. Dit hoeft alleen bij deze lessen en het mailadres is ook alleen voor de jongensturnlessen.

 

INSCHRIJVEN

Wilt u daarna lid worden, dan kunt u een aanmeldingsformulier aan de trainer of trainster vragen. U dient het aanmeldingsformulier volledig in te vullen. Op de volgende trainingsdag levert u het aanmeldingsformulier in bij de trainer of trainster.

De contributie over het kwartaal waarin u inschrijft wordt naar rato berekend, vanaf de eerste les na de gratis proefles.

Digitaal inschrijven is niet mogelijk omdat we uw handtekening nodig hebben. Voor de verzekering (bij onverhoopt overlijden of blijvende invaliditeit) is het verder van belang dat u zsm ingeschreven staat in onze ledenadministratie en dat de gegevens kloppen.  

 

WACHTLIJSTEN:

Er is een wachtlijst voor meisjes turnen in West op vrijdag.

En een wachtlijst voor meisjes turnen in Zuidoost op zaterdag.

Ook voor de lessen van 16:30-17:30 en 17:30-18:30 in Duivendrecht op donderdag is een wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst kan door een mail te sturen naar info@gvfdo.nl

 

Contributie

F.D.O. streeft er naar om de contributie zo laag mogelijk te houden.

 

Betaalwijze

Voor nieuwe leden is het afgeven van een incassomachtiging verplicht en dus de enige betalingsmogelijkheid.

 

Bankrekening ING

NL65INGB0004665520
t.n.v. g.v. F.D.O. 
Amsterdam

Vermeld bij eigen overmaking (als de incasso niet gelukt is) de naam van het lid en de periode waarop de betaling betrekking heeft.

De contributie bedraagt voor 1 les per week € 160,00 per jaar en wordt in 4 kwartaal termijnen geïnd (3 x € 45,00 in het 1e, 2e en 4e kwartaal en 1x € 25,00 in het 3e kwartaal).

Deze automatische incasso vindt plaats eind januari, eind april, eind juli en eind oktober.

In verband hiermee moeten de opzeggingen binnen zijn voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Anders wordt het lidmaatschap met 1 kwartaal verlengd.

De contributie over het kwartaal waarin u inschrijft wordt naar rato berekend, vanaf de eerste les na de gratis proefles.

 

Lidmaatschap  
Inschrijfgeld eenmalig € 10,00
Alle lessoorten (tenzij anders vermeld bij de les zelf onder Waar en Wanneer), 1 les per week

€ 160,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 45,00, 3e kwartaal € 25,00, 4e kwartaal € 45,00) 

Alle lessoorten, 2 lessen per week

€ 270,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 77,50, 3e kwartaal € 37,50, 4e kwartaal € 77,50)

Alle lessoorten, 3 lessen per week

€ 380,00 per jaar

(automatische incasso 1e en 2e kwartaal € 110,00, 3e kwartaal € 50,00, 4e kwartaal € 110,00)

 

Afwijkende tarieven voor klimdoek en aerial fitness.

Zie de betreffende lessen op het tabblad Waar en Wanneer.

 

Inbegrepen in de contributie is een verplichte jaarlijkse afdracht aan de landelijke koepel voor gymnastiekverenigingen KNGU. De KNGU verzekert onze leden tegen WA en ongevallen (in relatie tot de lessen) en verzorgt o.a. opleidingen voor trainers en juryleden en levert een gratis applicatie voor de ledenadministratie.

 

Vergoeding gemeente voor lage inkomens

Ouders uit Amsterdam met kinderen tot 18 jaar op een voorschool, basisschool, voortgezet onderwijs of MBO en met een laag inkomen kunnen de kosten vergoed krijgen met de Scholierenvergoeding. U komt hiervoor in aanmerking als uw fiscaal jaarinkomen (het hoogste bedrag op uw jaaropgave) eind 2021 niet hoger was dan € 26.454 (voor een gezin) of € 26.097 (voor een alleenstaande ouder).

De Scholierenvergoeding kan (als er nog ruimte is) ook gebruikt worden voor deelname aan de kampweek.

De maximale vergoedingen (2022) zijn:
€ 250,- per jaar per kind op de voorschool. 
€ 166,- per jaar per kind op de basisschool. 
€ 325,- per jaar per kind op de middelbare school. 
Indien u wel in aanmerking komt en u de vergoeding wilt ontvangen, dan moet u eerst de aanvraag activeren. Het kan zijn dat u 8 weken op antwoord moet wachten. Eenmaal actief, dan kunt u meteen declareren. 

 

Jeugdfonds Sport Amsterdam

Kinderen die sporten, ervaren meer plezier met anderen, versterken hun zelfvertrouwen, nemen een gezondere levensstijl aan en kunnen hun talent ontdekken en ontwikkelen!
Jeugdfonds Sport Amsterdam zorgt ervoor dat kinderen in groepsverband kunnen sporten. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, woonachtig in Amsterdam, waarvan de ouders financiëel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen.

Deze kinderen worden door zogenaamde intermediairs voorgedragen bij het Jeugdfonds Sport Amsterdam, dat na goedkeuring van de aanvraag, de contributie van een sportvereniging, of de aanschaf van een sportuitrusting betaalt.
Intermediairs zijn professionals, die veelal op scholen of in de jeugdhulpverlening werken, en die op de hoogte zijn van de situatie waarin kinderen leven. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding, zijn de hoogte van het gezinsinkomen (max. 120% van het minimuminkomen) en het bezit van een stadspas belangrijke voorwaarden.

Ga voor meer informatie naar de website van het Jeugdfonds Sport Amsterdam
via  Jeugdfonds Sport Amsterdam
 
De intermediair dient eerst een aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport en vermeldt hierbij ons mailadres info@gvfdo.nl. Als het Jeugdfonds Sport Amsterdam de aanvraag goedkeurt, vraagt zij via dit mailadres een factuur op bij ons. Nadat wij de factuur hebben ingezonden duurt betaling nog ca 3 weken. Na ontvangst van de contributie is het kind welkom in de lessen. Als u een sportfondsaanvraag wil doen voor een les met een wachtlijst, mailt u ons dan om te vragen wanneer u kunt starten met de aanvraag.

Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding?
Vraag op de school van uw kind wie de Jeugdfonds Sport Amsterdam intermediair is.

 

Zelf online aanvragen.
U kunt als ouder ook zelf online een aanvraag doen via SINA (Stichting Samen Is Niet Alleen). Dit kan via https://www.stichtingsina.nl. Een intermediair bij SINA handelt uw aanvraag dan verder af en neem contact op over de toekenning van de aanvraag.

 

 

Veilig sportklimaat

Wij willen een vereniging zijn, waar sportiviteit en de algemene normen, waarden, omgangsvormen en ondeling respect vanzelfsprekend zijn. F.D.O. Amsterdam onderschrijft en draagt actief het programma 'Een Veilig Sportklimaat' uit. Dit betekent dat:

- voor alle begeleiders binnen onze vereniging gelden de 'gedragsregels begeleiders in de sport' zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport

- wij een vertrouwenscontactpersoon hebben

- iedere train(st)er die les geeft binnen GV F.D.O. een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) dient te overleggen (elke 3 jaar)

- iedere train(st)er ondertekent bij aanvraag van de licentie (elke 4 jaar) de gedragscode van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Deze kunt u hier nalezen:

Gedragscode KNGU

- wij bij de trainingen het 4-ogen principe hanteren. Dit betekent dat een train(st)er nooit alleen op een groep staat en er is altijd tenminste een tweede train(st)er, assistent of ouder aanwezig tijdens de les

 

Uiteraard hebben wij ook een gedragscode/huisregels welke gelden voor alle leden, trainers, vrijwilligers, ouders en bestuursleden en die er zijn om maximaal turn- en gymplezier te waarborgen. Lees hieronder meer over de gedragsregels begeleiders in de sport, de vertrouwenscontactpersoon en onze gedragscode/huisregels.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Judella Daal is onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) en is het centrale aanspreekpunt binnen de club om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Ze is bereikbaar voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, grensoverschrijdend gedrag. Dit kan van alles zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan pesten, belediging, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, mishandeling, doping, matchfixing, etc.

Een gesprek met een VCP is altijd vertrouwelijk.

 

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon wel en niet?

De VCP is hét aanspreekpunt voor iedereen binnen de club (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, trainers, vrijwilligers, bestuur), maar geen hulpverlener! Wat doet een VCP dan wel? Een VCP biedt een luisterend oor en is een 'zorgzame wegwijzer'. Als het nodig en gewenst is, kan de VCP iemand gericht en gepast doorverwijzen naar hulpverlening of samen bepalen wat de vervolgstappen worden. Daarnaast adviseert en stimuleert de VCP de club gevraagd en ongevraagd om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP is er NIET voor: meningsverschillen met train(st)ers of leiders, klachten over teamindelingen of sportinhoudelijke vragen.

 

Even voorstellen en contactgegevens

Ik ben Judella Daal, misschien ken je mij al als jurylid bij de wedstrijden. Ik ben de moeder van David en Anna die jarenlang bij FDO geturnd hebben. In mijn dagelijkse werk ben ik dokter. In mijn vrije tijd ben ik net zoals jullie ook sportief bezig, maar dan met hardlopen en bootcampen. Ik hoop natuurlijk dat jullie mij niet nodig hebben, maar mocht je toch graag iets willen bespreken met mij, dan kan je contact opnemen via dit mailadres: vcp.fdo.judella@gmail.com 

Let op: het is verstandig om vertrouwelijke informatie niet via e-mail te versturen.

Gebruik de e-mail alleen voor het maken van een afspraak.                        

 

Zit je ergens mee?

 

Voor kinderen

Word je gepest in de turnles? Voel je je niet prettig in de groep? Of is er iets vervelends gebeurd waar je graag over wil praten? Weet je niet zo goed aan wie je het kunt vertellen?

 

Je kunt natuurlijk altijd eerst praten met jouw train(st)er. Als jullie er niet goed uitkomen, dan kun je een mailtje schrijven naar het bestuur: info@gvfdo.nl. Wij denken graag met je mee en kunnen in gesprek gaan met de lesgever van je groep. Wil je dat liever niet? Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Judella. Haar kun je mailen als je niet weet hoe je je probleem kunt oplossen.

 

Je kunt ook altijd kijken op de website van Centrum Veilige Sport

https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/waar-kan-ik-terecht

 

Voor ouders

Wanneer er iets aan de hand is, kun je altijd contact opnemen met het bestuur van FDO. Wil je liever met onze contactpersoon praten? Dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Judella.

 

Je kunt met Judella contact opnemen over vertrouwelijke zaken of vragen op het gebied van onveiligheid, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, enz. als die zich op de club voordoen. Natuurlijk kun je je hiervoor ook rechtstreeks tot de lesgever of het bestuur wenden en dat ligt ook vaak meer voor de hand, maar als dat lastig is, kun je dus ook met Judella overleggen. Gaat het inhoudelijk over turnen of over organisatorische zaken, dan horen je vragen of klachten bij de lesgever of het bestuur thuis.

 

Natuurlijk kunnen ook lesgevers, assistenten en bestuursleden contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

 

Je kunt ook altijd kijken op de website van Centrum Veilige Sport

https://centrumveiligesport.nl/een-melding-maken/waar-kan-ik-terecht

 

Hoe te handelen bij problemen en vervelende ervaringen is uitgewerkt in de meldcode grensoverschrijdend gedrag. Deze is hier te lezen.

 

Gedragscode en huisregels

Klik voor de gedragscode en huisregels op onderstaande button.

gedragscode_en_huisregelsdefinitief.pdf

Meldcode grensoverschrijdend gedrag

Klik voor de meldcode grensoverschrijdend gedrag op onderstaande button

2020_demeldcodegogenmeldplichtsisport_def.pdf

Gymnastiek- en turnkleding

Voor de peuter- en kleutergym heb je makkelijk zittende kleding nodig, het liefst een trainingsbroek of legging. Blote voeten kan of turnschoentjes; een beetje profiel is handig bij het rennen, maar je moet ook goed contact houden met de vloer, dus niet te dikke schoenen.

 

Jongens en meisjes kunnen de officiële wedstrijdkleding aanschaffen (verplicht zodra je mee gaat doen met wedstrijden), maar in het begin is het voor jongens voldoende als ze een t-shirtje en broekje hebben en voor meisjes een pakje, of t-shirt met glad broekje. Schoenen: blote voeten of turnschoentjes (turnschoentjes zijn soms ook op de markt te koop). De schoentjes moeten wel wat profiel hebben i.v.m. rennen (dus liever geen balletschoentjes), maar niet te dik zijn, zodat je contact houdt met de vloer.

 

Voor de conditietraining zijn er geen speciale kledingvoorschriften. Lekker zittende kleding en eventueel sportschoenen.

Opzeggen

Het beëindigen van uw lidmaatschap van F.D.O is alleen mogelijk per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en moet vóór die datum bij het secretariaat bekend te zijn.
U moet dit schriftelijk (per brief of per e-mail) doorgeven.

Als u na deze data opzegt, wordt het lidmaatschap met 1 kwartaal verlengd.

 

MONDELING OPZEGGEN BIJ DE TRAIN(ST)ER IS NIET MOGELIJK, IN VERBAND MET DE GROOTTE VAN DE VERENIGING!!

De trainers en trainsters kunnen en mogen uw opzegging dus niet mondeling aannemen. Als u de trainer of trainster op de hoogte heeft gebracht van uw voornemen F.D.O. te willen verlaten, dan moet u altijd alsnog de ledenadministratie inlichten. 

  

U kunt uw opzegging mailen naar info@gvfdo.nl of per brief naar het secretariaat: 

 

Secretariaat FDO

p/a Hamontstraat 18

1066 NA Amsterdam

  

Vermeldt u hierbij de voor- en achternaam van uw kind en de les (dag en plaats), zodat wij weten om wie het precies gaat.

 

De ledenadministratie zal uw opzegging altijd binnen enkele weken (meestal sneller) bevestigen, indien mogelijk per mail en anders per post, met een vermelding wanneer uw lidmaatschap precies eindigt. Bewaar een kopie van uw brief of mail en gebruik deze als u geen bevestiging van uw opzegging ontvangt.

Gedragscode KNGU

ALGEMENE BEPALINGEN GEDRAGSCODE K.N.G.U.

De gedragsregels gelden voor allen die direct of indirect zijn betrokken bij de begeleiding of sportbeoefening van één of meer gymnasten. Deze regels gelden naast of als aanvulling op richtlijnen van begeleiders die voor de uitoefening van hun beroep al over eigen gedragsregels of een beroepscode beschikken, zoals (sport)artsen, fysiotherapeuten, psychologen, enzovoort.
Andere betrokkenen dan de hiervoor genoemden, zoals familieleden en medegymnasten dienen deze regels eveneens na te leven.

 

* Lees voor begeleider ook leid(st)er, train(st)er, coach en assistent.

 

7.1.01. De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich veilig voelt.

7.1.02. De begeleider stelt in overleg met gymnasten en, indien minderjarig tevens met hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast.

7.1.03. De begeleider respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privé-leven, dan nodig is voor de doelen als bedoeld in 7.1.02.

7.1.04. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.

7.1.05. Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.

7.1.06. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

7.1.07. De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.

7.1.08. De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

7.1.09. De begeleider onthoudt zich van verbale intimiteiten en grof taalgebruik.

7.1.10. De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.

7.1.11. De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.

7.1.12. De begeleider heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.

7.1.13. De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.

7.1.14. De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.

7.1.15. De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die is betrokken bij de gymnast, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels.

7.1.16. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Publicatie mw. A. Zwart in Westerpost van 4-03-09

In onderstaande link vindt u het artikel In memoriam mevrouw A. Zwart uit de Westerpost van 4 maart 2009, geschreven door mr. drs. R.N.A. Bakker. 

in_memoriam_ans_zwart__westerpost_artikel_4_maart_2009.pdf

Statuten

statuten_fdo.pdf

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijke_reglementen.pdf